Δύναμη EXPO PV

June 7, 2021
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δύναμη EXPO PV

Οι διαφορετικοί τύποι συνδέουν τις μηχανές που παρουσιάζονται στη δύναμη EXPO του 2021 PV:
300Nm 1.5rpm
60Nm 1.6rpm
250Nm 1.8rpm
500Nm 1.4rpm
400Nm 1rpm
500Nm 2.4rpm
660Nm 1.1rpm